Zo ver zijn we gekomen…

Nederland heeft het VN-verdrag over gelijke rechten voor mensen met een beperking bekrachtigd. Werkgevers en de Nederlandse overheid hebben in 2015 afgesproken dat er tot 2025 in totaal 125.000 banen bijkomen. In 2016 is het gelukt de eerste 20.000 banen te creëren. Dat is een mooi begin, maar…

We willen door…
Eind  2017 moeten er 33.000 mensen met beperkingen aan het werk zijn.  Meer is beter. De uitdaging is groot, vooral ook om mensen met een zwaardere beperking aan de slag te krijgen. Maar Nederland heeft werk voor iedereen, zeker als we samen dit vijfpuntenplan volgen.

  • Schaf schooldiploma’s af…
  • Laat iedereen levenslang leren
  • Vul geen vacatures maar neem mensen aan
  • Kom uit je comfort-zone
  • Zet technische innovaties in

Schaf schooldiploma’s af
Wat gebeurt er als we schooldiploma’s afschaffen en alleen met lijsten of certificaten werken, waaruit blijkt wat iemand kán? Natuurlijk gaat Nederland dat niet doen, maar stel.. Dan kijken we puur naar iemands kwaliteiten. Veel jongeren met een beperking halen nooit een regulier diploma. Zo haalde Nik een negen voor ontwerpen op het mbo maar scoorde hij onvoldoende voor Nederlands, waardoor hij geen diploma kreeg. Geen diploma is voor veel werkgevers gelijk aan ongeschikt. Zo verspillen we talent. Kijken naar wat iemand kan, levert iedereen meer op.

Laat iedereen levenslang leren
Leren doe je levenslang. Investeer óok in jonge mensen met een beperking die (nog) niet in staat zijn een baan te krijgen als ze van school af gaan. Sommige gemeenten investeren in jongeren met een ‘lage verdiencapaciteit’: Jonge mensen met een beperking voor wie 12,5 uur in de week in een redelijk tempo werken te moeilijk is, krijgen in deze gemeenten nog steeds de kans om werkgeversvaardigheden te ontwikkelen. Dat loont.

Leren doe je niet alleen op school, ook in de praktijk. Een bijbaantje voor jongeren met en zonder een beperking is goud waard, omdat ze leren wat geld verdienen is en werkervaring opdoen.

Mensen aan het werken krijgen is één, mensen langdurig aan het werk houden vraagt extra inzet. In sommige gemeenten is dat goed geregeld. Door mensen met een beperking af en toe te ondersteunen met een jobcoach blijven ze aan het werk en besparen gemeenten op uitkeringen.

Vul geen vacatures maar neem mensen aan
We hebben bazen nodig die zich graag laten verbazen. Werkgevers die, ook al zijn er niet direct vacatures binnen hun bedrijf, tóch mensen aannemen. De kans dat een bestaande functie precies past bij iemand met een beperking is niet zo groot.  Maar kijk je met een open blik naar je hele bedrijf, dan is er altijd werk dat past.

Ook in de zorg zélf zijn mooie voorbeelden te vinden. Mensen met beperkingen worden opgeleid tot woonhulp. Binnen één woongroep zijn er soms te weinig taken. Door uitvoerende taken in verschillende groepen te combineren, is het mogelijk een baan te creëren.

Kom uit je comfort-zone
Kom uit je comfort-zone. Dat geldt voor mensen die werk zoeken en voor  werkgevers. Voor sommige jongeren met een beperking is ‘gewoon solliciteren’ moeilijk, maar in een filmpje laten zien wat je in huis hebt kan óók. Leer jezelf presenteren. Bouw samen met een begeleider je digitale profiel op. (verwijzen naar apps4talent doenersdreef zorg).

Daarom roepen we  werkgevers op:  denk niet vanuit een bestaande vacature, maar ga gewoon in gesprek met mensen met een beperking. Nodig ze uit of ga naar een Meet & Greet.

Techniek
Apps die helpen het werk te structureren, implementaten voor mensen die minder goed horen, exoskeletten die mensen lichamelijk ondersteunen.  Nieuwsgierig blijven naar nieuwe technische ontwikkelingen helpt mensen met een beperking en bedrijven verder. Technische innovatie zet mensen met een beperking letterlijk en figuurlijk aan om zich te melden op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers zou die vooruitgang extra moeten stimuleren om hen een kans te geven.  Denkend in kansen nieuwe mogelijkheden: eén van de kerncompetenties van echte ondernemers.