Verkiezingen 2017 waren niet toegankelijk genoeg

Uit onderzoek blijkt dat bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart veel mensen moeite hadden met stemmen. Vooral mensen die niet (veel) kunnen zien en mensen met een verstandelijke beperking kwamen hindernissen tegen.

We noemen drie belangrijke bevindingen:

  • Twee op de drie mensen met een visuele beperking heeft moeite om het stembiljet in te vullen.
  • Stembureaumedewerkers zijn niet altijd goed op de hoogte dat mensen met een visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje en ook zelf mogen kiezen wie deze hulp geeft.
  • Mensen met een verstandelijke beperking mogen niet geholpen worden bij het stemmen, terwijl ze dat juist graag willen.

Het onderzoek is een initiatief van het College voor de Rechten van de Mens. Het College is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland. Daarin staat onder andere dat mensen met een beperking zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen tijdens verkiezingen.

Meer weten? Hier vind je het uitgebreide onderzoeksrapport, een overzicht met aanbevelingen en een samenvatting in makkelijke taal.