Nederland Onbeperkt in Purmerend en Zaandam

De campagne Nederland Onbeperkt streek op 8 juni neer in Noord-Holland, waar Odion en Prinsenstichting samen een regionale bijeenkomst hielden. Het publiek, cliënten, hun verwanten en maatschappelijke stakeholders gingen er met elkaar in gesprek over de zichtbaarheid van mensen met een beperking.

Het begon in de ochtend in de centra van Purmerend en Zaanstad, waar de twee zorgaanbieders onze grote campagneborden hadden geplaatst. Daar werd voorbijgangers gevraagd om door middel van stickers te laten weten wat ‘Nederland Onbeperkt’ voor hen betekent. In een uur tijd waren de borden op beide plekken vol.

Discussie
Met deze hoge opbrengst kwamen beide groepen cliënten bijeen in een restaurant in Wijdewormer. Nadat alle gasten waren bijgepraat over de hoogtepunten van de campagne tot nu toe en ‘ambassadeur’ en we een persoonlijke videoboodschap van Esther Vergeer lieten zien, werd er flink gediscussieerd met een panel over de vier grote levensdomeinen waar de campagne zich op concentreert: wonen, werken, leren en vrije tijd. In het panel zaten twee wethouders uit Zaandam en Purmerend, een adjunct van een grote scholengemeenschap en managers van een organisatie die mensen met een beperking naar werk leidt, een sportorganisatie die inclusie hoog in het vaandel heeft en MEE Amstel en Zaan.

Belangrijke thema’s
Een uur lang gingen er vingers omhoog en klonken er successen, vragen en ook oproepen. Want daar was iedereen het over eens: we zijn een heel eind, maar nog lang niet waar we zijn moeten. De lokale en regionale pers schreef mee, toen het ene na het andere concrete voorbeeld richting panel ging. Waarom de wachtlijsten voor een woning zo lang zijn, dat mensen met een beperking een prima bijdrage kunnen leveren aan de arbeidskrapte in de (ouderen)zorg, dat G-teams zonder gele kaarten winnen van andere teams en dat passend onderwijs heel snel vanzelfsprekend moet zijn.

Oproep
De coördinatoren van de campagne deden aan het slot van de levendige bijeenkomst een oproep aan alle aanwezigen – beperkt of onbeperkt – om verhalen te delen en het netwerk van Nederland Onbeperkt te versterken. Ook die vraag was niet nodig. De buschauffeurs moesten even geduld hebben, omdat er de nodige adressen moesten worden uitgewisseld…

 

Wilt u in uw gemeente ook een regionale bijeenkomst organiseren? Neem dan contact met ons op. We denken graag mee en helpen u aan onze campagnematerialen.