DOE MEE – onderzoek naleving VN-verdrag handicap

Het College voor de Rechten van de Mens doet onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking op verschillende levensdomeinen. Het College kan zo controleren of de overheid er alles aan doet om te zorgen dat iedereen met een beperking zelfstandig kan meedoen in de maatschappij.

Dat is namelijk een officieel recht dat is vastgelegd in het VN-verdrag handicap. Daar staat bijvoorbeeld in dat iedereen het recht heeft om zelfstandig te wonen. En dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet zijn.

De vragenlijst voor het onderzoek is bedoeld voor:
1. mensen met een beperking
2. mensen die een kind hebben met een beperking.

Eind dit jaar brengt het College een rapport uit met bevindingen én aanbevelingen voor de overheid. Wij zijn heel benieuwd naar de uitkomsten!

Wil je deelnemen aan het onderzoek? Klik dan hier.
Deelname is volledig anoniem.