Nik blogt: Wat gaat de opvolger van Jetta Klijnsma doen voor mensen met een arbeidsbeperking?

Een paar keer per jaar overlegt staatssecretaris Jetta Klijnsma met mensen die arbeidsbeperkt zijn. Ik zit al twee jaar in deze klankbordgroep. Onlangs kwamen we bij elkaar in Den Haag omdat de staatssecretaris niet terugkomt in een nieuw kabinet. Of haar opvolger doorgaat met deze rondetafelgesprekken met jonge mensen die arbeidsbeperkt zijn, is nog niet bekend. Maar ik zou het een misser vinden als hij of zij het niet doet.

Ik heb Maaike Bennink uit Den Bosch meegenomen naar het ministerie. Maaike is één van de ambassadeurs van mijn Stichting Raket. In 2006, toen ze 28 jaar was, werd Maaike van de ene op de andere dag slechtziend door een ziekte aan haar oogzenuwen. Ze ziet nog maar twee procent. Sinds een jaar heeft ze een eigen bedrijf als gediplomeerd sport,- ontspanning- en stoelmasseuse. Maaike en ik lopen tegen dezelfde problemen aan bij het UWV en wilden die aankaarten bij de staatssecretaris. We hebben haar dit verteld:

  • Als je een arbeidsbeperking hebt, word je meteen gekort op je uitkering als je aangeeft dat je een eigen bedrijf wilt starten, nog voordat je winst hebt gemaakt.
  • De regels rondom uitkeringen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn zo ingewikkeld dat ze bij het bij UWV vaak zelf niet eens snappen. Laat staan dat wij het begrijpen.
  • We kunnen onze uitkering kwijtraken als we te veel verdienen maar kunnen ons niet normaal verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid juist vanwege onze arbeidsbeperking.
  • Wat ons irriteert en boos maakt is dat wij nooit een modaal inkomen kunnen verdienen zoals onze leeftijdsgenoten zonder onaanvaardbare risico’s te nemen. Hierdoor kunnen we moeilijk mee draaien in de maatschappij en worden we geremd in onze mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om woonruimte.

De staatssecretaris heeft naar ons verhaal geluisterd. Ze heeft Maaike beloofd om met het UWV te overleggen over haar situatie. Ze vertelde verder dat er dit najaar een rapport komt waarin de problemen van mensen met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering besproken worden en dat daarin ook adviezen staan om het anders te regelen. Maar of die adviezen ook uitgevoerd worden, dat kon ze niet vertellen. Daar gaat haar opvolger over. Ik daag hem of haar uit nu er eindelijk echt voor te zorgen dat Nederland onbeperkt wordt op het gebied van werken met een arbeidsbeperking.