Femke Halsema vraagt aandacht voor systeemdwang

Femke Halsema, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), heeft in een brief alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer opgeroepen om aandacht te hebben voor de ‘systeemdwang’ in de nieuwe zorgwetten die gehandicapten dupeert. De Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet zijn star en inflexibel. Dit leidt ertoe dat teveel mensen met een beperking niet de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te leiden. De Tweede Kamer heeft in een reactie op de brief toegezegd om zich te zullen inspannen om de knelpunten zo snel mogelijk weg te nemen en de bureaucratie terug te dringen. http://www.vgn.nl/artikel/24382