Blog Jeannette: “Van ervaringskennis naar ervaringskracht!”

Het is een missie die vanuit mijn tenen komt: als ervaringsdeskundige anderen met niet-aangeboren hersenletsel ondersteunen in hun herstelproces. Zelf ben ik ook pas mijn hersenletsel geleidelijk gaan accepteren door het contact met lotgenoten. Dit was de sleutel om beter met de gevolgen te leren omgaan. Een opluchting voor mezelf en mijn gezin!

Ik hoefde dan ook niet lang na te denken over deelname aan de trainingen NAH Ervaringskracht van Zorgbelang Brabant. Want eigen ervaring maakt nog niet dat je vanzelfsprekend een goede ervaringsdeskundige bent!

Spiegel
In de eerste training stond ieders ervaringsverhaal centraal en leerden we dit op een aansprekende manier te presenteren. Als spiegel van herkenning en om meer bekendheid te geven aan de gevolgen van hersenletsel. Het is heel waardevol om te merken dat ondanks de zo verschillende verhalen, er toch zoveel overeenkomsten zijn in de dagelijkse worsteling met de gevolgen van hersenletsel. Mijn eigen ervaringen kon ik hierdoor weer beter relativeren. Dat is belangrijk, want als ervaringsdeskundige is het niet de bedoeling dat ik blijf hangen in mijn eigen beleving. Het verhaal van de ander moet centraal staan! Uit dat van mij kan ik putten om de ander begrip, herkenning en erkenning te geven. Om hiervoor goede handvatten te hebben, biedt de tweede training vaardigheden rondom communicatie en persoonlijke effectiviteit. Zoals luisteren, samenvatten, doorvragen en feedback geven. Ook grenzen stellen komt aan bod: door als ervaringsdeskundige je eigen grenzen te bewaken kun je er pas écht voor iemand anders zijn!

Recht van spreken
Ik geloof heel sterk in de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid naast professionele hulp. Als ervaringsdeskundige heb ik ‘recht van spreken’ en niet alleen ‘makkelijk praten’. Ik ben de persoon tegen wie je mag klagen omdat het allemaal zo moeilijk is en je jezelf kwijt bent, en tegelijkertijd degene die een positief toekomstperspectief biedt. Ik heb óók de revalidatieberg beklommen, ben er door de onzichtbare gevolgen van mijn hersenletsel afgedonderd, in de put beland, maar daar ook weer uit geklauterd. Ik weet ook dat je hersenletsel nooit alleen hebt en dat er spanningen ontstaan in de relatie met je naasten. Ze bedoelen het zo goed maar ze begrijpen het niet altijd. Ik begrijp het wel!

Maatje
Het is denk ik nog het moeilijkst om als ervaringsdeskundige geen ongevraagd advies te geven en de ander zijn of haar eigen proces te laten doorlopen. Voldoende dichtbij zijn om de ander veilige ruimte te bieden. Voldoende afstand bewaren om de ander zichzelf en de eigen kracht te laten (her)ontdekken.
Met mijn eigen ervaring en de kennis uit de trainingen in mijn rugzak ga ik ervoor om dit waar te maken. Zodat ik een tijdelijk maatje ben bij het grip krijgen op een andere ik in een veranderd leven!