Aandachtsgebied VN-verdrag: wonen

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Het gaat niet alleen om het gebouw, het gaat ook om je thuis voelen. In het VN-verdrag is rond wonen een aantal rechten opgenomen.

Mensen met een beperking hebben het recht om zelf te kiezen waar, hoe en met wie ze willen wonen. De woonruimte moet bruikbaar, toegankelijk, veilig, gezond, aanpasbaar en makkelijk te onderhouden zijn. Als iemand hulp nodig heeft om (zelfstandig of beschermd) te wonen heeft hij recht op de juiste ondersteuning.

Rondom wonen voor mensen met een beperking is er nog een flinke slag te slaan in Nederland. Zo zijn er onvoldoende geschikte woningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook zijn er onvoldoende mogelijkheden voor begeleid wonen voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel en is er een tekort aan woonvoorzieningen voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben.