Aandachtsgebied VN-verdrag: werken

Mensen met een beperking hebben recht op passend werk. Iemand niet aannemen of ontslaan of minder belonen vanwege een beperking mag niet.

Als iemand met een beperking als zelfstandige aan de slag wil of een gewone baan wil, moet hij daarbij ondersteund worden. Bijvoorbeeld door hem te helpen bij een goede (beroeps) opleiding, ervaring op te laten doen of te andere zaken te regelen. De werkplek moet aangepast worden als dat nodig is. Bovendien moeten er meer gewone banen komen voor mensen met een beperking. Als een gewone baan niet kan, moeten er goede andere werkplekken zijn, bijvoorbeeld in een beschermde werkomgeving.

Nederland kent sinds 2015 de Participatiewet. Daarin is al veel geregeld als het gaat om de rechten voor mensen met een beperking rondom arbeid. Ook is vorig jaar afgesproken dat er tot 2025 in totaal 125.000 banen bijkomen in de overheid en het bedrijfsleven voor mensen met een beperking.