Aandachtsgebied VN-verdrag: toegankelijkheid

Alle drempels in gebouwen maar bijvoorbeeld ook in onderwijs, werk en vervoer moeten weggehaald worden voor mensen met een beperking.

In gebouwen en het openbaar vervoer moeten alle drempels verdwijnen zodat ze toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers. Blinden moeten geen onnodige obstakels tegenkomen. In Nederland was het al verplicht voor gemeentehuizen, werkgevers en scholen om toegankelijk te zijn voor iedereen. Nu het VN-verdrag bekrachtigd is, zijn ook bioscopen, restaurants, winkels en zorginstellingen verplicht aanpassingen te doen.

Niet alleen gebouwen, ook informatie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen die blind zijn, hebben recht op informatie in braille. Websites van bedrijven, scholen en overheden moeten gesproken tekst laten horen. Teksten moeten duidelijk geschreven zijn, zodat ook mensen met een licht verstandelijke beperking begrijpen wat er staat. Dove mensen kunnen bij openbare bijeenkomsten een doventolk inschakelen.

Het mag geleidelijk
Niet alle voorzieningen hoeven in een keer toegankelijk gemaakt te worden. In het VN-Verdrag staat dat het geleidelijk mag. Een gemeente of een land moet wel laten zien dat er vooruitgang geboekt wordt, maar niet alles hoeft van de ene op de andere dag perfect te zijn. Het College van de Rechten van de Mens ziet erop toe dat Nederland het VN-verdrag goed uitvoert en houdt die vooruitgang in de gaten.

Wat kan iemand met een beperking doen als hij vindt dat hij ongelijk behandeld wordt? Stel je kan een winkel niet in, je begrijpt een brief van de gemeente niet. Dan kun je vragen om een aanpassing. De winkeleigenaar of de gemeente is dan verplicht een goede oplossing te regelen, tenzij deze voor hem een te grote belasting vormt. De oplossingen waar je om vraagt moeten redelijk zijn.

Maar wat is redelijk? Kan een scholier die in een rolstoel zit, en die alle lessen goed wil volgen, vragen om een lift zodat hij naar alle verdiepingen kan? Misschien is dat te duur voor de school, maar kan die wel het rooster zodanig aanpassen, dat de leerling met de rolstoel zijn lessen op de begane grond kan volgen.

Als je er niet uit komt in zo’n conflict kan de rechter ingeschakeld worden. Omdat Nederland het VN-verdrag heeft geratificeerd, is de rechter verplicht te toetsen of het verdrag goed is toegepast.