Aandachtsgebied VN-verdrag: onderwijs

In het VN-verdrag staat dat leerlingen met een beperking recht hebben op onderwijs zonder discriminatie op grond van handicap en dat er gelijke kansen moeten zijn voor iedereen.

Het VN-verdrag heeft het over inclusief onderwijs: Kinderen met en zonder beperking moeten samen naar een school kunnen. Een toegankelijke school van eigen keuze en in de buurt die de ondersteuning en de zorg biedt die nodig is.

In 2014 is in Nederland het zogenaamde passend onderwijs ingevoerd. Meer kinderen met een beperking moesten naar gewone scholen en het aantal thuiszitters zou worden teruggedrongen. Maar inclusief en passend onderwijs is in Nederland geen realiteit: Nederland telt ruim vijftienduizend kinderen met een leerprobleem en/of beperking die niet naar school gaan vanwege hun beperking.

Ruim vijfduizend kinderen ouder dan vijf jaar hebben een vrijstelling van de leerplicht op grond van hun beperking. Bijna tienduizend kinderen zijn officieel ‘thuiszitter’ omdat ze niet naar school gaan vanwege een leerprobleem en/of beperking.