8 redenen om iemand met een beperking in dienst te nemen

De overheid heeft niet genoeg mensen met een beperking op de werkvloer. Daar schrikken wij best een beetje van! De overheid stimuleert werkgevers mensen met een functiebeperking aan te nemen, dus dan zou ze zelf écht het goede voorbeeld moeten geven.

Bovendien is het een gemiste kans. Het woord ‘functiebeperking’ roept negatieve associaties op, maar wist je dat er juist veel voordelen zitten aan inclusief werkgeven?

 1. Diversiteit op de werkvloer
  In Nederland hebben zo’n 2 miljoen mensen een beperking. Als de werkvloer een afspiegeling van de maatschappij moet zijn, houd je mensen met een beperking natuurlijk niet buiten de deur. Bovendien: werken met mensen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, verbetert de sfeer op de werkvloer. Er ontstaat meer openheid en begrip voor elkaar.
 2. Afspraken nakomen
  In het sociaal akkoord (2015) is afgesproken dat er in tien jaar tijd 125 duizend extra banen moeten komen voor arbeidsgehandicapten. Als werkgevers hier niet genoeg in investeren, pakt staatssecretaris Jetta Klijnsma een quotum uit haar la en zal ze boetes opleggen.
 3. Beter imago
  We vinden het allemaal enorm sympathiek als een organisatie een inclusief team nastreeft. Uit onderzoek blijkt ook dat zo’n organisatie een hogere klanttevredenheid heeft. Waarom? Als een bedrijf een team met verschillende achtergronden heeft, kunnen klanten zich makkelijker herkennen in de organisatie.
 4. Gemotiveerde werknemers
  Mensen met een beperking hebben vaak compensatiedrang. Als ze iets niet of minder goed kunnen, zullen ze in alle andere zaken willen uitblinken. Als je leeft met een beperking, ben je gewend altijd een stap extra te zetten.
 5. Grenzen kennen
  Voor iedereen geldt: met overcompenseren loop je het gevaar dat je over je eigen grenzen heen gaat. Maar leef je al langere tijd met een aandoening, dan weet je waar die grenzen liggen. De kans dat een werknemer door het overschrijden van deze grenzen uitvalt, is dus klein.
 6. Specifieke vaardigheden
  Moet het niet vanzelfsprekend zijn om te kijken naar wat iemand wél allemaal kan? Trouwens; tegenover een beperking staat vaak een uniek talent. Voor een werkgever is het hartstikke efficiënt om zo’n gave te benutten. Een voorbeeld: Shell heeft een medewerker die slechthorend is, maar kan dankzij zijn goede ogen heel goede technische tekeningen maken.
 7. Nieuwe contracten
  Gemeenten en bedrijven eisen dat hun partners ook bijdragen aan de samenleving. Door mensen met een beperking in dienst te nemen, maken ze meer kans om nieuwe contracten te sluiten.
 8. Financieel voordeel
  Uiteraard niet het belangrijkste punt, maar we noemen ‘m toch. De overheid gaat ervan uit dat wanneer een werkgever iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, hij extra risico loopt. Inmiddels weten we dat het tegendeel waar kan zijn! Maar om werkgevers toch tegemoet te komen, worden er loonkostensubsidies verstrekt en vergoedt de gemeente eventuele aanpassingen op de werkplek. Ook kan de werkgever aanspraak maken op een no-riskpolis en premiekorting. Daarnaast kan het UWV loondispensatatie verlenen op het moment dat een organisatie een Wajonger in dienst neemt.

Wilt u nóg meer overtuigd worden? Lees dan de succesverhalen van Sharon en Chantal.

 

Bron: Onderzoeksrapport AWN – Verschil smaakt naar meer (brochure in PDF)